Sint-Truiden

Sint-Truiden: Aannemer start met rioleringswerken gedurende één volledig jaar

Op maandag 26 april gaan de werkzaamheden van start in het kader van de heraanleg van de riolering en de straten in de Schepen Dejonghstraat en de Houtmarkt. Hierbij een overzicht van het af te werken lijstje en de mogelijke hinder die daarmee gepaard zou kunnen gaan.

Aannemer Gemoco uit Bilzen start binnen anderhalve week met de riolerings- en wegeniswerken in de Schepen Dejonghstraat en op de Houtmarkt. De werken zullen in verschillende fases verlopen. De volledige herinrichting zal ongeveer één jaar duren.

Hoofdriool

De aannemer zal starten met de opbraak van de bestaande verharding, gevolgd door de aanleg van het hoofdriool. Voor de aanleg van het hoofdriool wordt gewerkt vanaf het kruispunt met de Plankstraat/Clement Cartuyvelsstraat en Stenaertberg richting Schepen Dejonghstraat. Gelijktijdig met de aanleg van het hoofdriool volgen de aansluitingen van de afvoeren van de woningen op het nieuwe hoofdriool.

Zodra de rioleringwerken zijn uitgevoerd volgen de wegeniswerken met achtereenvolgens het grondwerk, de funderingen, de straatkolken, de goten en borduren en de wegverharding zelf.

Toegankelijkheid


Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in de eerste fase zal de Houtmarkt tussen de kruispunten volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Voor voetgangers blijft de straat plaatselijk bereikbaar. Het wordt wel opletten voor graafmachines en vrachtwagens.

Om het werfverkeer maximaal te weren uit het centrum en de woonstraten zal zowel de aan- als afvoer van het werfverkeer opgevangen worden via Stenaertberg. Hiervoor wordt Stenaertberg tijdens de werkuren van de werf uitsluitend voorbehoud voor werfverkeer.

De omliggende straten blijven tijdens de werken op de Houtmarkt voor het gemotoriseerd verkeer bereikbaar via Nieuwpoort. De Hamelstraat zal tijdens deze uitvoeringsfase tijdelijk doodlopend zijn. De bewoners en bezoekers van de Hemelstraat kunnen de straat nog steeds bereiken vanuit Nieuwpoort, via de Schepen Dejonghstraat en de Ridderstraat.

Parkeerverbod


Om een vlotte en veilige uitvoering van de geplande werken te garanderen zal er per fase een parkeerverbod worden ingesteld. De Hamelstraat zal tijdelijk doodlopend zijn met plaatselijk dubbelrichtingsverkeer tot gevolg, vandaar het parkeerverbod.
Parkeren kan in de aansluitende straten en op de parking van de Veemarkt.
Sommige garages zullen tijdens één of meerdere fasen van de geplande werken mogelijk niet meer bereikbaar of toegankelijk zijn. Wie een vergunde parkeerplaats of garage huurt of in eigendom heeft binnen de werfzone kan een voorbehouden parkeerplaats op de parking van de Veemarkt aanvragen.

Afvalophaling

Het huisvuil zal tijdens de werkzaamheden op de hoeken van de werkzone geplaatst moeten worden.