Sint-Truiden

Sint-Truiden krijgt opnieuw opmerkingen

Nadat het stadsbestuur reeds twee keer op één jaar tijd door de gouverneur werd aangemaand haar meerjarenplan correct te brengen naar de gemeenteraad toe, is er nu nog een bijkomende opmerking over 20.000 euro.

Voor de modale Truienaar klinkt PATRI niet meteen bekend in de oren. Patri is een autonoom gemeentebedrijf van de stad Sint-Truiden dat instaat voor het beheren, exploiteren, optimaliseren en efficiënt inzetten van het openbaar en privaat domein van de Stad Sint-Truiden en van haar eigen patrimonium. De Raad van bestuur van PATRI bestaat uit de leden van de gemeenteraad. Het directiecomité bestaat uit de leden van het college van burgemeester en schepenen.

Opmerkingen van Binnenlands Bestuur

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), dat namens de Vlaamse overheid toezicht houdt op de werking van steden en gemeenten, maant het Truiense stadsbestuur aan om het cijfer van 20.000 euro aan te passen in het meerjarenplan. Er zal dus 20.000 euro minder kunnen geïnvesteerd worden. De burgemeester en de schepenen zullen hierover op de gemeenteraad ook tekst en uitleg moeten geven, aldus het ABB.