Sint-Truiden

Stadsbestuur Sint-Truiden zou komaf moeten maken met geheimdoenerij over haar immo

Gouverneur Lantmeeters van Limburg heeft opmerkingen bij het meerjarenplan van de stad Sint-Truiden. Het stadsbestuur zou transparanter moeten communiceren met de gemeenteraad. Het debat over de verkoop van stadspatrimonium sleept nu al maanden aan. Het schepencollege botst hierover met de oppositie.

Sp.a hamert al een tijdje op meer openheid inzake de verkoop van stadseigendommen en wil komaf maken met wat zij noemen “de achterkamerpolitiek”. De oppositiepartij voelt zich gesteund door de gouverneur. De meerderheid gaf bij monde van financieel schepen Jo François (N-VA) niet echt nieuwe feiten.

Klacht tegen meerjarenplan door sp.a

Eén jaar na de eerste klacht van sp.a – er zouden en zullen er nog volgen – is er nog steeds geen informatie over het verkopen van het patrimonium van de stad en hoe de stad aan die 13 miljoen moeten geraken. Gert Stas (sp.a) legt uit: “De gouverneur is scherp voor de stad. Er is een lange lijst van dit wanbestuur van CD&V, N-VA en Open VLD. De stad bestuurt slecht want dit is niet onderbouwd. De autofinancieringsmarge is zwaar negatief. Dit bestuur komt niet tegemoet aan de gevraagde transparantie. Het stadsbestuur geeft alle informatie aan de gouverneur, terwijl wij als gemeenteraad dat niet hebben gekregen. Zo blijkt dat de pastorij van Velm is verkocht aan schepen Jelle Engelbosch (N-VA).” Bij deze uitspraak kreeg Stas fors tegenwind van Engelbosch die riep: “Dat klopt niet!”

Gert Stas hoopt dat het stadsbestuur stopt met de geheimdoenerij en dat ze de 100 bladzijden extra die ze bezorgd heeft aan de gouverneur ook aan de gemeenteraadsleden gaat bezorgen.