Sint-Truiden

Truidens Administratief centrum blijft dan toch in de Kazernestraat

De stad Sint-Truiden zal de komende jaren investeren in een grondige renovatie van het stadskantoor. Tot voor kort wilde het bestuur de stadsdiensten implementeren in de Minderbroederssite, wat op verzet stuitte bij oppositiepartij Vooruit wegens onrealistisch en veel te duur.

Sint-Truiden – 29/12/21

De bestuursmeerderheid van CD&V, Open VLD en N-VA heeft op de gemeenteraad een opmerkelijke bocht aangekondigd. Het stadskantoor met al haar diensten voor de burgers blijft waar het is. De piste van de inplanting in de Minderbroerderssite lijkt nu definitief verlaten. Het bestuur herontdekte de waarde van het gebouw waar ze nu in gehuisvest is dankzij schepen Jelle Engelbosch (N-VA). “Hij was het die mij wees op de architecturale waarde van dit gebouw. Het heeft de stijl van het kubisme”, aldus Veerle Heeren (CD&V).

Oppositie krijgt gelijk

“Wij hebben altijd gezegd dat het plan om te verkopen en alles te verhuizen naar de Minderbroerderssite niet deugde”, reageert raadslid Eddy El Herbouti (Vooruit). “Een tijd geleden heb ik nog actie gevoerd om het stadskantoor niet in de étalage te zetten. Ik ben blij dat ook de burgemeester nu tot dat inzicht is gekomen. Het is alvast één financiële aderlating minder”, reageert hij. Burgemeester Heeren kreeg volgens andere bronnen minder en minder steun voor haar project.

Raadslid Eddy El Herbouti (Vooruit) kloeg vorig jaar nog aan dat het stadskantoor via achterkamerpolitiek te koop werd gezet

Renovatie met projectteam

“Het stadsbestuur gaat de komende maanden op zoek naar een multidisciplinair projectteam om het huidige administratief centrum om te vormen tot een open, energiezuinig huis met geoptimaliseerde dienstverlening voor de Truienaar”, legt burgemeester Veerle Heeren uit. Het stadskantoor van Sint-Truiden, gelegen op de Kazernestraat, huisvest momenteel heel wat stadsdiensten. Heeren: “Het gebouw dateert echter van de jaren ‘70 en voldoet niet meer aan de huidige werkomstandigheden en klimaatdoelstellingen. Ook de technische installaties en de gebouwindeling zijn niet meer aangepast aan de hedendaagse normen van optimale dienstverlening.” Het bestuur gaat nu voor een grondige renovatie. “Er wordt een opdracht uitgeschreven. Daarbij mikken we op een bouwteam bestaande uit een ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect, aannemer, onderhoudsfirma en ICT-partner”, besluit Heeren.