Sint-Truiden

Stayen krijgt turbo-rotonde

Aanstaande maandag zal de gemeenteraad van Sint-Truiden groen licht geven voor de zogenaamde ‘turbo-rotonde’ op Stayen. De vernieuwing zit al een tijdje in de pijplijn. De uitvoering liep vertraging op door de vele grondverwervingen die nodig zijn. Een studiebureau zal nu het vroegere ontwerp eerst onderzoeken in het licht van de huidige normen. De kosten komen uit op om en bij 2,5 miljoen euro.

De rotonde aan Stayen krijgt een grondige opknapbeurt en wordt volledig heraangelegd om de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren. Ze wordt omgevormd tot een turborotonde: vóór het oprijden kiezen automobilisten al een rijstrook en dus ook welke richting ze uit willen. Dat vermindert conflicten en verbetert de doorstroming. Daarnaast wordt de zuidelijke tak Brussel – Luik uitgerust met een bypass, die aanvangt ter hoogte van de inrit van de Aldi. Fietsen rond de rotonde gebeurt via een dubbelrichtingsfietspad. Aan de Tiensesteenweg, aan de Zoutleeuwsesteenweg en aan Stayen komen beveiligde fietsoversteekpunten. Er komt een aparte afslagstrook en bypass voor het verkeer van Tienen naar Brustem. Ook dat zal de doorstroming verbeteren en het risico op filevorming verkleinen.

Foto: Agentschap Wegen en Verkeer

Kostenplaatje

Bij de heraanleg worden ook de noodzakelijke nutswerkzaamheden
en werken aan de riolering uitgevoerd in samenwerking met Fluvius. De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 2.556.409,24 euro. Een groot deel daarvan wordt opgehoest door de bedrijven die water, gas en electriciteit voorzien, zijnde het AWV en Fluvius. Een half miljoen euro zal uit de stadskas komen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Truiden investeren ook in een veilige en vlotte fietsverbinding van meer dan 3 km tussen de Luikersteenweg en de Tiensesteenweg. Er komt een dubbelrichtingsfietspad dat vrijliggend en parallel aan de Haspengouwlaan (N3) zal liggen. Het nieuwe fietspad is ook onderdeel van de fietssnelweg F21 die op termijn Tienen over Sint-Truiden met Hasselt moet verbinden.

De werkzaamheden zouden in 2022 starten.

Foto: Agentschap Wegen en Verkeer