Sint-Truiden

Truiense sp.a dient klacht in bij gouverneur

Sp.a dient klacht in bij de gouverneur. De lijst met gronden en gebouwen die de stad wil verkopen werd niet bij de aanpassing van de meerjarenplanning gevoegd. Dat was nochtans door de gouverneur, na een vorige klacht, uitdrukkelijk gevraagd. De partij vraagt dat er open kaart wordt gespeeld met het Truidense patrimonium.

De gouverneur eiste in februari dat bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan (MJP) een openbare lijst met de verwachte inkomsten per verkoop van gronden en gebouwen zou worden opgenomen. ​In december was de gevraagde lijst niet terug te vinden in het MJP.  Omdat het gevaar bestond dat het MJP nietig zou worden verklaard, vroeg sp.a om de stemming op de gemeenteraad uit te stellen, maar daar werd niet op ingegaan.

Monopoly

Fractieleider Gert Stas (sp.a) reageert vanuit de oppositie: “Het stadsbestuur doet er alles aan om zoveel mogelijk achter te schermen monopoly te spelen met ons patrimonium en is veel te karig met informatie naar de gemeenteraad toe. CD&V, Open Vld en N-VA leggen flagrant de vraag van de gouverneur om meer openheid naast zich neer. Het is ook vreemd dat het administratief stadhuis te koop staat, terwijl het bestuur nog niet weet of met de onzekere financiële situatie een groot nieuw centrum op de Minderbroederssite mogelijk is.

Verdubbeling stadsschuld

De stadsschuld is op 6 jaar verdubbeld.” Stas citeert ook de gouverneur: “Het bestuur moet waakzaam zijn voor de precaire financiële situatie. Aan het bestuur wordt gevraagd om in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan een accuratere lijst van potentiële verkopen op te nemen waarin individuele verkoopprijzen geraamd worden voor de onroerende goederen die gepland worden om te verkopen.” Volgens sp.a weigert de stad dit te doen. “Hoe kan je deze boodschap van de gouverneur naast je neerleggen? Bovendien slaagt de stad er niet in de geplande gebouwen te verkopen. De muziekschool staat al twee jaar te koop. Hier wordt casino gespeeld met de centen van de Truienaar. Wij zijn benieuwd hoe de gouverneur gaat oordelen over het arrogante schenden van zijn autoriteit, maar we zijn nog meer bekommerd over de manier waarop het stadsbestuur van Sint-Truiden omgaat met het geld van zijn burgers”, besluit Gert Stas.  

Opbrengst van 15 miljoen euro

Schepen Jo François (N-VA) van Financiën repliceert: “Wij hebben op de gemeenteraad wel degelijk een lijst met de te verkopen gronden en gebouwen voorgelegd. Wij ramen de opbrengst van deze lijst, samen met de vorige lijst, op een 15 miljoen euro. De details ervan worden bezorgd aan de gouverneur en aan de gemeenteraadsleden. Dus wij komen wél tegemoet aan de vraag van de gouverneur. Elke verkoop zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd”, sust François.