Sint-Truiden

Truiense sp.a vraagt herinvoering lokale afhaalpunten

Truienaars die het financieel moeilijk hebben, hebben momenteel recht op een consumptiebon ter waarde van 25 euro van de stad. Oppositiepartij sp.a vraagt nu dat die bon ergens lokaal in elke deelgemeente ter beschikking ligt voor ouderen die niet in het centrum geraken.

De bon is digitaal te ontvangen door een kopie van de ID-kaart te mailen naar de stadsdiensten. Wie hiermee moeite heeft kan de bon ook afhalen in de GAZO, op afspraak.
“Probleem is dat vele behoevende Truienaars, vaak ouderen, in onze randgemeentes wonen. Zij zijn niet mee met de digitale versnelling én kunnen (of durven) heel moeilijk naar het centrum rijden. Een dienstverlening op maat is echter geen luxe. Een goede maatregel als de consumptiebon is pas effectief als de drempel ervoor laag genoeg is”, benadrukt Filip Moers (sp.a). De partij wil in Sint-Truiden terug afhaalpunten of bezorgingen in de vele kerkdorpjes, de deelgemeenten. “het is een formule die vroeger al zijn diensten bewezen heeft”, zegt Moers. “Elke Truienaar telt en doet ertoe”, vindt het raadslid.

Minder mobiel

Voor Moers is het duidelijk dat er een deel van de bevolking minder mobiel wordt. Moers: “Het wordt steeds moeilijker gemaakt voor minder mobiele Truienaren uit de rand.  Het afhalen van strooizout, van extra huisvuilzakken omwille van medische redenen, van de korting op de afvalfactuur, … werden vroeger georganiseerd met een lokaal afhaalpunt in de deelgemeenten, maar werden allemaal wegbezuinigd. Op deze manier wordt de drempel voor rechthebbenden in de rand steeds hoger gelegd. Dit kan anders en beter. Mijn oproep: herinstalleer lokale afhaalpunten!”