Sint-Truiden

Vanaf maandag minstens 5 maanden lang werkzaamheden in Prins Albertlaan

Op maandag 16 augustus 2021 start aannemer Swennen-Vandebroek met het vernieuwen van alle nutsleidingen in de Prins Albertlaan. Aansluitend wordt de straat zelf ook opgefrist.

De nutswerkzaamheden aan de Prins Albertlaan zullen zeer grondig gebeuren. De leidingen van water, gas en electriciteit worden helemaal vernieuwd. Er komt heel wat werk bij kijken, te beginnen met het maken van sleuven. Als de hoofdleidingen zijn aangelegd, wordt elke woning aangesloten op deze hoofdleidingen, de zogenaamde huisaansluitingen. Die laatste is sinds 2019 zelf te betalen door de bruger. “Er zijn wel premies mogelijks aan te vragen”, reageert men bij Fluvius.

Bereikbaarheid


Om de hinder voor het verkeer te minimaliseren, zal er gewerkt worden met een beperkte mobiele werkzone. Het beurtelings verkeer wordt geregeld door tijdelijke verkeerslichten.

Binnen de mobiele werkzone zal er tijdens de werkuren niet geparkeerd kunnen worden. Buiten de werkuren en in het weekend wordt de werfzone zo beperkt mogelijk afgebakend om het parkeren daar waar mogelijk toe te laten. Bij het onderhoud van de wegen zullen de voetpaden in de Prins Albertlaan vernieuwd worden. Bij de uitvoering van deze werken worden de bestaande geveltuintjes behouden en waar nodig hersteld.

Tijdens deze werkzaamheden kan je je huisvuil zoals gewoonlijk voor je woning plaatsen.