Sint-Truiden

Veel vragen bij ‘dading’ dossier Vrijheersstraat Sint-Truiden

“De oppositie doet aan verdachtmakingen”, reageerde gemeenteraadsvoorzitter/fractieleider Bert Stippelmans (CD&V) gepikeerd op de vraag van oppositiepartij VOORUIT naar een verklaring voor dubieuze cijfers in het dossier van de Vrijheersstraat. “Het gaat hier om een vreemd dossier en eigenlijk is dit een ‘dading’ met zaken die niet kloppen”, stelde Vooruit-fractieleider Gert Stas op de gemeenteraad.

Bert Stippelmans gaat er prat op dat hij de twee petjes tegelijkertijd kan opzetten: die van gemeenteraadsvoorzitter, die boven de partijen objectief de gemeenteraad leidt, en die van fractievoorzitter van CD&V. Dinsdagavond bleek – voor de zoveelste keer – dat deze ambitie te hoog gegrepen is. Stippelmans werd plots een boze en dreigende fractieleider toen de oppositie naar details vroeg.

Dading

“Het klinkt mooi: ‘Overeenkomst wederzijdse toegevingen’, poneerde Gert Stas. “Het stadsbestuur wil onder die titel vlotjes het penibele dossier over de Vrijheersstraat goedgekeurd krijgen. Maar het gaat hier om een dading.” De oppositieleider vroeg tekst en uitleg bij de cijfers, en maakt de bedenking dat er veel geld ondefinieerbaar ‘weg’ is. Het gezicht van Stippelmans veranderde in onweer. Hij reageerde: “Opletten meneer Stas. U doet hier aan verdachtmakingen!”

Waarover gaat het?

Schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) van Openbare Werken bewaarde de kalmte en lichtte de dading toe: “In navolging van de uitgevoerde werken in de Vrijheersstraat, legden Fluvius en de stad Sint-Truiden de maximale boete voor termijnoverschrijding op 6 november 2019 op aan aannemer Van Beers Hoogeloon BV. Op 16 maart 2020 maakte Van Beers een voorstel tot schadevordering over aan Fluvius en de stad Sint-Truiden.”

Of anders gezegd: aannemer en stad sloten een ‘dading’: ze beëindigden een conflict.

“Raar dossier”

Maar daarmee is voor de Vooruit-oppositie de kous niet af. Gert Stas wil namens zijn fractie weten waarover het geruzie dan gaat, en hoeveel dit gaat kosten.

“Dit is een raar dossier”, reageert Stas. “Van Beers constateert dat tijdens de werken de leidingen anders liggen dan voorzien. De stad vraagt hem soms om te wachten met zijn werken. Hij voorziet dat de werken gaan uitlopen. Hij stuurt de stad op 7 juli 2018 en op 16 december 2019 een aangetekend schrijven met de melding “wij willen wel doen wat gij wilt, maar de termijnen zullen hierdoor overschreden worden. Maar zij kregen geen antwoord van de stad!”

Precedent: dading van één miljoen euro voor de Grote Markt

Voor de fractieleider van de socialisten doet het dossier denken aan dat van de Grote Markt. “Er is toen een dading van één miljoen afgesloten.”

Of we ooit het verhaal duidelijk en volledig krijgen is onwaarschijnlijk.