Sint-Truiden

Vlaams Belang Sint-Truiden vraagt ontslag van Veerle Heeren “na schaamteloze vaccinatie-zelfbedieningspolitiek”

Het Vlaams Belang Sint-Truiden is niet te spreken over de handelswijze van de burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V). “Ze liet zichzelf, maar ook haar ruime entourage al in maart bij voorrang vaccineren met het vaccin tegen corona”, reageert Roosmarijn Beckers verontwaardigd. “Voor het Vlaams Belang houdt Heeren best de eer aan zichzelf door ontslag te nemen als burgemeester.”

Voor Roosmarijn Beckers, voorzitter voor Vlaams Belang Sint-Truiden, is de hele heisa samen te vatten in enkele zinnen: “Gisteren kwamen documenten aan het licht waaruit blijkt dat Heeren zichzelf, haar familie, kabinetsmedewerkers en zelfs buren liet vaccineren op een moment waarop op basis van leeftijd enkel nog maar bejaarde mensen in aanmerking konden komen. Een klokkenluider deelde de documenten wegens morele problemen met deze handelswijze. Hij stelt dat er gefoefeld is met de reservelijsten door consultancybedrijf Probis dat instaat voor de uitrol van de vaccinaties.” Beckers is hier allerminst mee opgezet.

Heeren heeft geen verklaring voor vaccinatie entourage

Het VB-kopstuk vervolgt: “Aanvankelijk weigerde de burgemeester te antwoorden op vragen hierover en ook de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke ging in de commissie Welzijn van 4 mei niet in op vragen over zijn partijgenote. Vandaag geeft de burgemeester dan alsnog toe effectief in maart gevaccineerd te zijn. Met haar ongeloofwaardige verantwoording van deze onreglementaire prioritaire vaccinatie brengt de burgemeester zichzelf alleen maar meer in problemen. Ze stelt immers dat ze wegens haar  “dagelijkse aanwezigheid in het vaccinatiecentrum” suggesties kreeg om zich te vaccineren, waarop ze dan zou zijn ingegaan en waarbij men haar zou “meegenomen hebben in de vaccinatie van de groep vrijwilligers van het vaccinatiecentrum”. Daarmee kan ze echter niet verklaren waarom ook haar hele entourage in maart en april al werd gevaccineerd, zelfs mensen van buiten Sint-Truiden”, aldus Beckers.

VB kaart machtsmisbruik aan bij Vlaamse regering

Limburger Chris Janssens van Vlaams Belang is fractievoorzitter in het Vlaams Parlement. Hij vult aan: “In die periode vielen er alleen al in Vlaanderen nog meer dan 100 coronadoden per week. Dat een burgemeester in die omstandigheden misbruik maakt van haar machtspositie om haar hele entourage te bedienen is absoluut moreel verwerpelijk. Ik heb inmiddels initiatieven ingediend om dit aan te kaarten bij de Vlaamse regering die bevoegd is voor de tuchtprocedures tegen burgemeesters.”

Onaanvaardbaar dus ontslag

“Deze zelfbedieningspolitiek in Sint-Truiden is absoluut onaanvaardbaar,” vervolgt Roosmarijn Beckers. “Dit is cliëntelisme van een soort waar we van hoopten dat we er in Vlaanderen allang vanaf waren. Het enige mogelijke gevolg is dat Veerle Heeren de eer aan zichzelf houdt en ontslag neemt”, besluit Beckers.