Sint-Truiden

Sp.a Sint-Truiden wil dat het stadsbestuur menstruatie-armoede bestrijdt

“Meisjes hebben niet de keuze om wel of niet te menstrueren, menstruatieproducten zijn dus een basisbehoefte”, vertelt Marleen Thijs (sp.a Sint-Truiden). Het raadslid hoopt dat de meerderheid haar voorstellen terzake goedkeurt. Maar Pascy Monette (Open VLD) wil eerst een onderzoek. Tot ergernis van Gert Stas (sp.a): “Het probleem is zelfs internationaal gekend.”

 “Jullie hebben het misschien al gezien in de media, er is veel te doen rond menstruatie-armoede”, steekt Thijs van wal. “Menstruatie-armoede is het ontbreken van financiële draagkracht voor de aankoop van menstruatie-producten. Volgens een onderzoek van Caritas Vlaanderen uit 2019 wordt maar liefst 12% van de Vlaamse meisjes tussen 12 en 25 jaar daar minstens ooit mee geconfronteerd. Voor meisjes die zich in kansarmoede bevinden, loopt dat cijfer zelfs op tot 45%. Dat is bijna 1 op 2. Sommige meisjes missen hierdoor school of passen hun vrijetijdsplannen aan. Schaamte, het gebrek aan geld om menstruatieproducten te kopen, het absolute ongemak spelen hier steeds weer parten. Ik vind dit zelf – en samen met mij heel veel mensen, en ook onze partij – eigenlijk een moderne ‘welzijnsstaat’ onwaardig. Een brede aanpak is nodig”, zegt Marleen Thijs

Vrouw – mama – oma

Ik wil niet alleen als gemeenteraadslid, maar op de eerste plaats als vrouw, mama, wie weet ooit oma, een grote lans breken om ook als stadsbestuur, en in het bijzonder vanuit het domein van sociaal welzijn, een actieve rol op te nemen in de bestrijding van menstruatie-armoede.  Ik wil daarom namens mijn fractie graag een positief voorstel voorleggen. Bestaat er geen mogelijkheid om vanuit ons lokale bestuur (OCMW –  sociaal welzijn) één of meerdere afgebakende proefprojecten op te zetten om vorm te geven aan een lokale aanpak inzake bestrijding van menstruatie-armoede?

Meerderheid stemt de vier sp.a-voorstellen weg

Concreet legt de sp.a vier voorstellen op tafel. Ze worden door de meerderheid (CD&V – OpenVLD – N-VA) weggestemd.

1) Is het stadsbestuur bereid om het Gemeentelijk Overlegorgaan voor Onderwijs samen te roepen, en een voorstel te agenderen om deel te nemen aan een proefproject, waarbij er maandverband-automaten in de toiletten geplaatst worden van scholen, wat niet alleen bijdraagt aan de strijd tegen menstruatie-armoede, maar ook aan de strijd tegen het taboe rond menstruatie zelf?

2) Is het stadsbestuur bereid om deel te nemen aan een proefproject om maandverband-automaten te plaatsen op het toilet van het Sociaal Huis en de toeristische dienst?

3) Is het stadsbestuur bereid om bij het OCMW ook extra middelen te voorzien om menstruatie armoede meer structureel en doelgroepgericht te bestrijden, door bijvoorbeeld maandelijks per meisje van 12 tot 18 jaar uit een gezin in armoede, 10 euro te voorzien ter ondersteuning van de aankoop van menstruatieproducten?

4) Is het stadsbestuur alleszins minstens bereid om caritatieve maatregelen te nemen, zoals het organiseren van een inzamelpunt voor ongebruikte menstruatie-producten, die dan via een welzijnsorganisatie verdeeld kunnen worden? Het stadsbestuur kan hier bijvoorbeeld beroep doen op verschillende organisaties voor zowel verdeling, als voor inzameling, en misschien zelfs op apotheken?

Schepen Pascal Monette (OpenVLD) reageert namens het stadsbestuur: “Ik heb hier met de collega van de sociale dienst over gesproken. Ook met schepen Vautmans heb ik overlegd. Wij gaan de problematiek in kaart brengen om vervolgens een gepaste, een correcte en een degelijke reactie te geven. Ik ben geen fan van automaten maar we gaan het hele plaatje zeer snel bekijken en reageren daar waar nodig.”

Peter van Dam (Groen) pleit voor een structurele oplossing in plaats van 10 euro te voorzien. “Waar komt dat bedrag terecht”, vraagt hij zich af. “Maar principieel steun ik dit voorstel.”

Gert Stas (sp.a) regaeert op de schepen: “Het probleem is bij ons in Sint-Truiden is niet minder erg. Dus uw idee om alles nog in kaart te gaan brengen, is dat nodig? Kunnen we niet sneller schakelen? Want het probleem bestaat overal, ook bij ons.”

Schepen Monette rondt af: “We gaan dit wel degelijk oplossen. En snel.”

Uiteindelijk stemt de meerderheid de vier vragen van het sp.a-voorstel weg. Enkel Groen en sp.a stemmen voor. Tot grote teleurstelling van sp.a: “Geen enkel idee van ons vindt men goed, maar enkele maanden later komen ze er zelf mee op de proppen. Zeer triestig…politieke spelletjes op kap van de mensen.”