Sint-Truiden

Vooronderzoek vaccinatiecrisis Sint-Truiden afgerond: Audit Vlaanderen start diepgaand onderzoek naar fraude

Het vooronderzoek inzake de vroegtijdige vaccinatie van burgemeester Veerle Heeren en haar entourage is afgerond. Blijkbaar zijn er voldoende elementen om een écht forensisch (diepgaand) onderzoek op te starten. Het stadsbestuur onderstreept dat het volledige klaarheid wil en volop zal meewerken.

Een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. Dat diepgaand onderzoek wordt nu opgestart, na een eerste vooronderzoek. Het is Audit Vlaanderen die het onderzoek leidt. Audit Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen, en dit op volledig zelfstandige, onafhankelijke wijze.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden reageerde bij monde van haar communicatiedienst: “Deze audit heeft tot doel klaarheid en duidelijkheid te verkrijgen inzake mogelijke onregelmatigheden bij lokaal bestuur Sint-Truiden. De focus ligt op het in kaart brengen van de richtlijnen die voor het vaccinatiecentrum werden opgesteld en het mogelijk misbruik hiervan. Het stadsbestuur zal de volledige medewerking verlenen aan Audit Vlaanderen. In het belang van de sereniteit van het onderzoek onthoudt lokaal bestuur Sint-Truiden zich van verdere verklaringen.”

Gouverneur adviseert

Ook Vlaams minister van Binnenlands bestuur heeft gereageerd. Hij heeft aan gouverneur Jos Lantmeeters gevraagd om een tuchtprocedure op te starten tegen Veerle Heeren. Zo een tuchtprocedure kan tot drie mogelijke uitkomsten leiden: geen enkele sanctie, een tijdelijke of langdurige schoring en tenslotte echt ontslag. Het is de gouverneur die de minister adviseert in dit soort zaken.

Het is niet bekend hoeveel tijd dit onderzoek in beslag gaat nemen. Audit Vlaanderen kan echt wel diep graven en heeft bijvoorbeeld ook de bevoegdheid om e-mails te lezen. Maar Heeren gebruikte naast haar officieel mailadres als burgemeester ook vaak een privé mailadres. Of Audit Vlaanderen dit ook mag uitlezen, is onduidelijk.

Veerle Heeren is met ziekteverlof tot half juli, en zou normaal gezien dan haar functie als burgemeester weer opnemen. Ondertussen is Eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) waarnemend burgemeester.