Sint-Truiden

Vooruit Sint-Truiden vraagt extra gemeenteraad

“De versie van de burgemeester blijkt echter opnieuw niet de waarheid. De timing waarvan sprake strookt niet met de gegevens van de klokkenluider en ook de centrummanager van het vaccinatiecentrum spreekt het verhaal van de burgemeester tegen”, reageert oppositieleider Gert Stas. “Vooruit Sint-Truiden wil opheldering en vraagt om een extra bijzondere gemeenteraad.” 

Nadat de burgemeester vandaag haar verhaal deed aan de pers is het nu tijd om de oppositie aan het woord te laten. Fractieleider Gert Stas vertolkt het standpunt voor VOORUIT.

“In een interview voor Radio 2 op 4 maart beweerde de burgemeester al: Ik zit in de groep van de 50+’ers. Er zijn dus nog heel wat mensen die vóór mij aan de beurt komen. Persoonlijk denk ik dat het belangrijk is dat nu eerst de meest kwetsbare mensen en de mensen uit de zorg hun vaccin kunnen krijgen. Wist de burgemeester toen al dat ze 6 dagen later haar eerste vaccinatieprik zou krijgen? Volgens de gegevens van de klokkenluider wel.  

Familieleden

Gert Stas vervolgt: “Via dezelfde klokkenluider bleken dus nog vele anderen uit de entourage van de burgemeester onterecht gevaccineerd.  We weten alvast van twee familieleden van 24 en 54 jaar, van wie één iemand niet eens in het vaccinatiegebied Sint-Truiden woont, drie medewerkers, voormalige cd&v kandidaten, … . Het is, mede door de bevestiging van de burgemeester, zeer aannemelijk dat ook deze info correct is. Hoe zijn zij de rij wachtenden kunnen passeren?”

Zwarte piet

VOORUIT ziet een maneuver bij Heeren. Stas: “De burgemeester zelf schuift voor deze gevallen de zwarte Piet door naar de centrummanager van Probis: Alle vragen die ik kreeg om vervroegd gevaccineerd te worden heb ik doorgespeeld aan de centrummanagers. Voor Gert Stas is dit té gemakkelijk. “Zeker omdat de Probis group ressorteert onder de burgemeester zelf en, tegen de gangbare procedures in, persoonlijk door de burgemeester werd geselecteerd. Daarenboven worden zij dankzij haar tussenkomst ook nog eens rijkelijk betaald. Het is duidelijk, ook door de reactie van de burgemeester zelf , dat de burgemeester ook wat betreft Probis wat uit te leggen heeft.” 

Klacht tegen klokkenluider

Stas heeft het ook moeilijk met de klacht tegen de klokkenluider. “Men zou net verwachten dat men een onderzoek vraagt naar de onregelmatige vaccinaties in plaats van zijn pijlen te richten op de boodschapper. Ook hier is het belangrijk te weten wat de rol van de burgemeester was bij deze beslissing.”

Conclusie

“De (late en halfslachtige) excuses van de burgemeester zijn een doorzichtige poging om het vuur te blussen alvorens over te slaan naar de kern van het dossier. Want de vraag of de burgemeester zelf gevaccineerd is, is ondergeschikt aan de vraag of (en hoe) ze haar invloed heeft gebruikt om haar bloed- en geestesverwanten een voorkeursbehandeling te geven. Indien blijkt dat de burgemeester aan de basis lag van een omgeving  waarin rechthebbende Truienaren achteruit werden geschoven, verliest de burgemeester het morele gezag om onze stad verder te besturen.     

Met de huidige gegevens kunnen we niet anders dan vrezen dat nét in het zwaar getroffen Sint-Truiden een systeem van vaccinatiecliëntelisme op poten is gezet. Wij willen de burgemeester graag de kans geven om antwoord te geven op de vele vragen die de Truienaars nog hebben.  Een bijzondere, extra gemeenteraad zou hiervoor een goed forum zijn”, besluit Gert Stas.