Sint-Truiden

Werken aan de Diestersteenweg te Sint-Truiden

Vanaf vandaag, maandag 4 januari, worden de werken hervat aan de Diestersteenweg in Sint-Truiden. Dan worden de bestaande verhardingen opgebroken en worden de nieuwe weg en bijhorende fietspaden aangelegd. De wegwerkzaamheden situeren zich vanaf de spoorwegbrug richting het kruispunt met de Speelhoflaan tot aan de dokterswachtpost. De heraanleg van het kruispunt Diestersteenweg met de Speelhoflaan wordt later apart uitgevoerd. Na de opbraak volgt de opbouw: funderingen, kantstroken, asfaltering van de rijweg, de opbouw van het middeneiland en de betonnering van de fietspaden.

De werken duren ongeveer tot april, waarna de werfzone opschuift richting het centrum.

Verkeerssituatie wijzigt nauwelijks

De start van de wegenwerken verandert weinig aan de verkeerssituatie. Zo blijft de Diestersteenweg afgesloten voor doorgaand verkeer, dat de omleiding via Melveren en Schurhoven blijft volgen. Ook de as centrum-Speelhoflaan blijft gewoon behouden zonder verkeerslichten. Het Sint-Trudo Ziekenhuis, Villa Rosa en Wiric blijven bereikbaar.

Plaatselijk verkeer blijft ook mogelijk over de fundering van het toekomstige fietspad, aan de zijde van Villa Rosa.

Gewijzigde afvalophaling

De huisvuilophaling zal vanaf januari 2021 iets anders georganiseerd worden, omdat de vuilniswagen niet tot aan alle woningen raakt. De aannemer zal het afval ophalen en verzamelen op een centrale en voor de ophaaldienst toegankelijke plaats. Die regeling geldt enkel voor de bewoners van de Diestersteenweg, tussen het ziekenhuis en de spoorwegbrug. Die bewoners zetten hun afval ten laatste op woensdag 15 uur buiten en vermelden duidelijk het huisnummer op de container. Zo kan de aannemer de containers vlot ophalen en nadien correct terugzetten. De afvalkalender zelf wijzigt niet. Voor de bewoners tussen de spoorwegbrug en de Guvelingenlaan verandert er niets. De ophaaldienst haalt het afval gewoon op aan de woning.