Sint-Truiden

Werkzaamheden aan school De Bloesem starten maandag

Op maandag 31 januari start aannemer APK Wegenbouw met de werken aan de verkeersveiligheidsmaatregelen rond de schoolomgeving De Bloesem. Met de werken wordt de verkeersveiligheid aanzienlijk verhoogd.

Aan de schoolomgeving van basisschool De Bloesem in de Halmaalweg werkt de aannemer vanaf maandag 31 januari aan infrastructurele ingrepen en signalisatie. Er worden opvallende wegmarkeringen, signalisatie en octopuspalen geplaatst om de herkenbaarheid van de schoolomgeving aan te duiden. De groenstroken worden met elkaar verbonden en het plein tussen de Jan Frans Willemstraat en de Halmaalweg wordt heringericht. Als het weer meezit, zullen de werken begin april 2022 klaar zijn.