Limburg, Sint-Truiden

Klimaatvriendelijke tuin aanleggen? Sint-Truiden krijgt een klimaattuincoach en hier zijn alvast tips!

Dat onze zomers steeds warmer en droger worden en dit ook een invloed heeft op onze tuinen, laat zich al langer voelen. Dat je door de manier waarop je je tuin aanlegt en onderhoudt ook een impact kan hebben op die droogte en warmte, is echter een minder gekend verhaal. Daarom lanceert provincie Limburg de campagne Limburgse Klimaattuinen. In 3 pilootgemeenten waaronder Sint-Truiden, gaan 12 Klimaattuincoaches aan het werk.

Klimaatcoaches adviseren, tegen een voordelig tarief, tuineigenaars hoe ze hun tuin klimaatrobuust en natuurvriendelijk kunnen inrichten. “Het zijn stuk voor stuk ervaren tuinadviseurs, geven eigenaars tips om hun tuin te beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte en wateroverlast. Tegelijkertijd is zo’n natuurlijke tuin goed voor de biodiversiteit en de luchtkwaliteit”, zegt Gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA), bevoegd voor Milieu en Natuur. Hij benadrukt het belang van de campagne Limburgse Klimaattuinen: ”Zo’n 9% van de totale oppervlakte in Vlaanderen bestaat uit tuinen. Een nog grotendeels onbenut potentieel. Al die klimaatvriendelijk ingerichte tuinen samen kunnen dus een groot verschil maken. Bovendien ondersteunen we via deze campagne ook de Limburgse gemeenten bij de uitvoering van de gemeentelijke klimaatactieplannen.”

Advies op maat

Inwoners van Sint-Truiden kunnen een klimaattuincoach inschakelen. Schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) overloopt de mogelijkheden: “Als stadsbestuur hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie omtrent milieu en klimaat. Maar we kunnen het niet alleen. Daarom willen we onze burgers zoveel mogelijk stimuleren om zelf mee te werken aan de verbetering van ons leefmilieu.”

Kostenplaatje

Een bezoek van de klimaatcoach kost normaal gezien 250 euro, maar de provincie betaalt daar in deze pilootfase 200 euro van. Kempeneers: “De tuineigenaar betaalt dus slechts 50 euro. De adviseur bezoekt de tuin en bespreekt met de eigenaar de mogelijkheden om de tuin klimaatvriendelijker in te richten, rekening houdend met het budget en de wensen van de eigenaar. Vervolgens stelt hij binnen de 2 weken een schriftelijk advies op met tips voor kleine en grotere aanpassingen. Daarbij hoort ook een ‘vlekkenplan’: dit is een plattegrond van je tuin waarop de adviseur aanduidt waar je bijvoorbeeld verharding kan verwijderen, hagen, struiken en bomen aanplanten, een stukje gazon omvormen, en noem maar op.”

Door in te tekenen op dit project, gaan tuineigenaars het engagement aan om zoveel mogelijk van de voorgestelde veranderingen ook daadwerkelijk door te voeren.

TIPS met 7 pijlers

In het advies houden de coaches rekening met 7 pijlers: 

  • Verharding beperken. Je kan bijvoorbeeld je terras verkleinen, werken met stapstenen, de oprit versmallen of kiezen voor waterdoorlatende verharding zoals grasbetontegels.
  • Schaduw en koelte creëren, door bomen en struiken te planten, maar bijvoorbeeld ook via klimplanten die je gevel helpen koelen.
  • Verstandig omgaan met water door een hemelwaterton of waterput te installeren, de regenpijp af te koppelen of een wadi aan te leggen.
  • Veel en divers (en waar mogelijk inheems) groen aanleggen met veel verschillende soorten planten, zo weinig mogelijk strak gemaaid gazon en waar mogelijk ook bomen.
  • Duurzaam materiaalgebruik: hergebruik materialen en werk zoveel mogelijk met materiaal zoals FSC-hout. Ook kringlooptuinieren (tuinieren met zo weinig mogelijk afval) hoort hierbij.
  • Milieuvriendelijk onderhoud of ecotuinieren. Kies voor onderhoudsvriendelijke planten, maai je gazon minder vaak en gebruik geen pesticiden, turf of kunstmest.
  • Leg een link met de omgeving van je tuin, door een natuurlijke tuinafscheiding te kiezen waar dieren zoals egels doorheen kunnen, nestgelegenheid voor insecten en vogels te voorzien, …

Meer info en een tuincoach aanvragen kan via www.limburgseklimaattuinen.be.