Haspengouw Nieuws

Tongeren wint prijs beste openbare ruimte met ‘De Motten’

Stadspark De Motten heeft de prijs voor beste openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel gewonnen. Het park wordt zeer graag bezocht door vele bezoekers uit Tongeren en de wijde omgeving. “Het is een ontmoetingsplek dat uitnodigt tot bewegen en het verhoogt de samenhorigheid”, vertelt een trotse Patrick Dewael.

De stad Tongeren heeft massaal veel ruimte gecreëerd rond de rivier de Jeker. “Die was al 65 jaar verdwenen uit de binnenstad”, steekt Patrick dewael (Open Vld) van wal. “Vanuit onze historische rol waren we het aan onszelf verplicht deze levensader weer voluit uit te spelen. Ons park heeft veel ontmoetingsplekken, het nodigt uit tot bewegen en verhoogt de samenhorigheid. Deze prijs is een mooie bekroning voor onze stadsdiensten en alle partners die in dit project excellent samengewerkt hebben.”

Integrale aanpak stadspark De Motten

Het park werd heringericht, de versnippering is weggewerkt, de verharding is teruggeschroefd. De Stad Tongeren en de Vlaamse Milieumaatschappij zijn erin geslaagd om op vijf jaar tijd het traject van masterplan tot realisatie te doorlopen. Juryvoorzitter Jan Vilain: “De openlegging van de Jeker was aanleiding voor een integrale aanpak van het stadspark, waar sport, ontspanning en beleving centraal staan. De moderne parkaanleg met integratie van historische elementen zorgt voor een mooi contrast Er zijn drastische mobiliteitskeuzes gemaakt ten voordele van de rust in de omgeving en de overgang tussen het park en de omringende woonomgeving. De Motten is een toonbeeld van een geslaagd hedendaags stadspark.”

Online congres Publieke Ruimten

Tijdens het online Congres Publieke Ruimte op 1 juni viel Tongeren in de prijzen. Burgemeester Dewael en administrateur-generaal Bernard De Potter van de Vlaamse Milieumaatschappij namen de onderscheiding in ontvangst. Uit 41 inzendingen nomineerde een vakjury zes projecten voor de jaarlijkse Prijs Publieke Ruimte, drie in de categorie ‘stedelijke projecten’ en drie ‘landelijke projecten’.

Belang van buurtkwaliteit

Juryvoorzitter Jan Vilain (Infopunt Publieke Ruimte): “De pandemie en de gezondheidscrisis die daarvan het gevolg is, heeft het belang van buurtkwaliteit blootgelegd. De nood aan sociale contacten, aan bewegings- en ontspanningsmogelijkheden in eigen omgeving werd opeens tastbaar voor iedereen. Die openbare ruimte biedt ook oplossingen voor andere uitdagingen, waartegen geen vaccin bestaat. Dat komt in elk van deze nominaties tot uiting.”

Infopunt Publiek Ruimte benadrukt met deze jaarlijkse onderscheiding dat steden en gemeenten zelf haalbare maatregelen kunnen nemen. Jan Vilain: “Bomen die verkoeling bieden als antwoord op hitte-eilanden; voetgangerszones en hoogwaardige fietsinfrastructuur als antwoord op verkeerscongestie, luchtvervuiling en lawaaioverlast; ontharding als antwoord op verdroging; verwildering als antwoord op biodiversiteitsverlies, beweegkansen als antwoord op obesitas en vergrijzing; meervoudig gebruik als antwoord op segregatie, korte voedselketens als antwoord op overconsumptie en verweving als antwoord op verdichting.” En hij besluit: “Een doordachte aanpak en inrichting van de publieke ruimte, met de blik op lange termijn is meer dan ooit aan de orde om de leefkwaliteit van iedereen te verhogen.”