Wellen

Burgemeester Robeyns reageert op petitie: “Dit project garandeert de privacy”

Burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) zal vanavond op de gemeenteraad de goedkeuring vragen voor de ruil van het stukje grond in de Oeterslovenstraat om de toren verder weg van de bewoning te krijgen. Bewoners startten inmiddels een petitie op want ze willen niet dat de toren er komt. Robeyns wil praktische bezorgdheden van inwoners proberen weg te werken.

Vanavond (vrijdag 18 juni) zal op de Wellense gemeenteraad de ruil van het stuk grond geagendeerd staan, een omruiling dus met een lager gelegen stukje, waarmee de eigenaar akkoord gaat. De man heeft deze week een ruilbelofte getekend. “Er ligt hier dus geen ontwerp of vergunning voor een uitkijktoren ter goedkeuring voor”, onderstreept burgemeester Robeyns. “De ruil met een lager gelegen stuk dient om de privacy te waarborgen.”

Hoe het begon

Robeyns geeft mee dat dit project reeds een langere aanlooptijd kent, waarbij het bestuur de burgers heeft betrokken. “Dit project komt niet uit de lucht gevallen. In 2014 werd het hoogste punt in Oetersloven verkozen als mooiste plekje langs het fietsroutenetwerk. Ulbekenaar Bert Wijgaerts had deze plek genomineerd en stelde ook voor om daar een uitkijktoren te plaatsen. De provinciaal gedeputeerde van Toerisme is daar verder op in gegaan en had deze uitkijktoren als één van de SALK-projecten (Limburgse projecten om onze provincie aantrekkelijk te maken/houden, nvdr.) gekozen om de aantrekking en beleving langs het fietsroutenetwerk te vergroten. Als gemeente stonden wij ook achter het project. De deputé vroeg aan de gemeente om te zorgen voor een stuk grond. Hij voorzag dan SALK-middelen (financiering, nvdr.) voor de realisatie.”

Voeten in de aarde

Het verkrijgen van dat stukje grond heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Robeyns legt uit: “Via de VLM konden we een stukje van hun perceel kopen op het hoogste punt, wat het mooiste plekje was. Belangrijk om weten is dat op dat moment de Canadawinning leeg stond. De hoeve was niet bewoond. Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad unaniem de aankoop van het perceel van 5a voor de realisatie van het mooiste plekje goedgekeurd.”

Geen inkijk

Ondertussen was Canadawinning verkocht en kwam er publiek protest van de nieuwe bewoners. Zij zagen een toren van waarop mensen bij hen konden binnen kijken niet zitten. Gedeputeerde Igor Philtjens zette het project tijdelijk stop en vroeg aan de gemeente om meer draagvlak te creëeren. Het gemeentebestuur nam de vraag ernstig en liet door groepen studenten verschillende voorstellen maken. De bevolking van Wellen kon mee stemmen. Het ontwerp van de metalen uitkijktoren hield al rekening met dat ‘inkijk-probleem’ en beperkte het zicht bovenop de toren aan de zijkanten.

De studenten van de UHasselt ontwierpen verschillende torens en stelden ze aan de Wellenaren voor in 2019

Begrip

Burgemeester Robeyns nodigde de bewoners van de hoeve uit voor een gesprek. Robeyns: “Zij vroegen aan ons of we de locatie niet konden verplaatsen naar de andere zijde van het perceel. Die is iets lager gelegen en ligt niet recht tegenover hun woongedeelte waardoor zij geen inkijk zouden hebben. Dat zou voor een groot gedeelte tegemoetkomen aan hun vraag en dan zouden zij zich niet tegen de plannen verzetten. Uiteraard hebben wij begrip voor het argument rond de privacy en hebben wij hen beloofd om daar maximaal inspanning voor te leveren.” Dat was oktober 2019.

Perceelruil

Juni 2021, bijna twee jaar later. De ruil van het verworven stukje grond met een lager gelegen stukje ligt vanavond (vrijdag 18 juni) voor op de gemeenteraad. Maar blijkbaar is het dezer dagen onrustig in de Oeterslovenstraat. Er is een petitie gestart tegen de komst van de toren. Ook de eigenaar van de Canadawinning zou de petitie getekend hebben, verneemt onze redactie zonet.

Wat te denken van die petitie? De burgemeester toont begrip: “We hebben nu een akkoord om het perceel te ruilen. Op die manier komen we tegemoet aan de vraag van de rechtstreekse buur alsook aan de vraag van de deputé om het draagvlak te vergroten. Ik heb er alle begrip voor dat mensen het niet eens zijn met de toren maar als gemeente hebben wij alleszins wel maximale inspanningen geleverd om tegemoet te komen aan de bezorgdheid rond de privacy alsook om het draagvlak te vergroten. Uiteraard zal er een omgevingsvergunning worden aangevraagd en komt er een openbaar onderzoek. Als daar praktische bezorgdheden naar voren komen en we kunnen die oplossen, dan gaan we dat uiteraard doen.”

Geen verkeersoverlast

De burgemeester blijft dus onverkort achter het project staan. Het argument van verkeersoverlast weerlegt ze. “Men moet nu niet gaan doen alsof wij ineens een nieuw stuk fietsroutenetwerk voor mensen hun deur gaan leggen. Dat is uiteraard niet zo. Dat ligt er al jaren. Het is zeker ook niet de bedoeling om automobilisten naar de uitkijktoren te lokken. Het gaat zuiver om een verhoging van de belevingswaarde langs het bestaande fietsroutenetwerk.”