Wellen

Na basisschool De Bron nu ook De Eik en VBS Ulbeek dicht door corona

Alle Wellense scholen blijven minstens maandag en dinsdag gesloten. De leerlingen, leerkrachten en het personeel van de 3 basisscholen worden morgen getest op het coronavirus. Vorige week werden er al besmettingen vastgesteld in VBS De Bron. De maatregelen daarrond bleken niet voldoende.

Door een corona uitbraak in de Wellense scholen worden alle leerlingen, leerkrachten en personeelsleden van VBS De Bron, Basisschool de Eik Wellen en VBS Ulbeek collectief getest op maandag 17 mei in sporthal De Bloken. De ouders kregen het exacte tijdstip reeds meegedeeld. Ook de dagopvang van Wellen sluit haar deuren. Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het gemeentebestuur nu collectief testen uitvoeren. De beslissing is genomen na crisisoverleg door de respectievelijke verantwoordelijke instanties, de directies en het gemeentebestuur.

Besmettingen bij buitenschoolse activiteiten

Het gemeentebestuur geeft tekst en uitleg: “We stelden reeds vorig weekend vast dat een aantal inwoners van de gemeente Wellen positief testten. Heel wat kinderen hebben geen symptomen. In het kader van contact tracing en verder testbeleid is het aangewezen een test uit te voeren na 7 dagen van het laatste contact. We stelden vast dat tijdens buitenschoolse activiteiten een mogelijke transmissie van het virus gebeurd is. Daarom testen we breed en zullen alle leerlingen en leerkrachten van het grondgebied Wellen getest worden.”

Reacties met vraagtekens

Directeur Stéphan Jans verwoordt het als volgt: “Dit is beslist op basis van de actuele coronasituatie in een andere school en om preventief erger te voorkomen voor het grondgebied Wellen. Mijn excuses voor het ongemak. De Eik heeft geen aandeel in de genomen beslissing. Dit is beslist door de overheid.”

Een aantal ouders reageren eerder negatief en vinden dat er te lang is gewacht met deze interventie. Anderen begrijpen niet waarom De Eik moet sluiten op basis van besmettingen in De Bron. Dit is niet voorzien in de procedures van Sciensano. Er zijn aparte procedures voor besmettingen bij buitenschoolse activiteiten.

Op dit moment gelden de maatregelen voor de leerlingen en personeelsleden van de school, niet voor hun gezinsleden. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen, zijn verstrengingen wel mogelijk. Dinsdagnamiddag komt de crisiscel in Wellen opnieuw samen om te beslissen over een eventuele heropening van de 3 basisscholen en de kinderopvang vanaf woensdag.