Wellen

Vanaf maandag werkzaamheden in Bloemenstraat te Wellen

Nu maandag 14 februari starten in de Bloemenstraat de werkzaamheden om dat eenrichtingsverkeer vanaf het Dorpsplein richting Vloeiherkstraat blijvend te maken. Het pleintje tussen de kerk en basisschool de Bron wordt volledig verkeersvrij.

Het doorgaande verkeer zal via de Vloeiherkstraat en de Dorpsstraat gaan. Voor VBS De Bron komt er een tijdelijke kiss-&-ridezone. En de leerlingen van GBS De Eik zullen langs de Sporthal of de Zonneveldweg naar school kunnen. Kwestie van de werkzaamheden wat te vermijden in het kader van de veiligheid. Ook de Stokstraat wordt tijdens de werken afgesloten ter hoogte van de Dorpsstraat, om eventueel sluikverkeer tijdens de werkzaamheden tegen te gaan. Fietsers mogen de Stokstraat tijdens de werken wel blijven gebruiken.