Wellen

Voorlopige oplossing voor problemen in Wellen met drinkwaterleiding: “Snel melden via De Watergroep”

Wellen werd de laatste tijd regelmatig getroffen door problemen met de drinkwaterleiding. Zowel waterlekken als te weinig druk zorgen voor gevoelens van ongenoegen bij de Wellenaren. De Wellense Open Vld organiseerde een enquête en interpelleerde de bevoegde schepenen Cabergs en Treunen. De Watergroep roept intussen op om telkens snel een melding te doen op hun website.

Het was de Wellense Open Vld die de kat de bel aanbond. Fractieleider Stijn Vandersmissen legt uit: “De Wellenaren snakken naar een degelijke oplossing voor die waterlekken en te weinig druk op de leiding. We kregen veel vragen van burgers. Recent hebben we een online bevraging gedaan. Daaruit blijkt dat de problemen chronisch van aard zijn. Vooral Vrolingen en de ruime regio rond de Loystraat blijken getroffen. Een gemeentelijk meldpunt lijkt ons een goede oplossing, omdat van daaruit de schepenen actie kunnen ondernemen naar De Watergroep toe. We vragen aan het gemeentebestuur om een lijst op te stellen van gedupeerde burgers en met deze lijst een nieuw dossier te openen bij de watergroep.”

Werk van lange adem

Het gemeentebestuur is inzake watervoorziening niet verantwoordelijk. Dat is ‘De Watergroep’. Schepen Johan Cabergs (sp.a) ontkent de problemen niet. “Er zullen heel wat leidingen moeten vervangen worden. Dat gaat zijn tijd nodig hebben. Soms zullen dat serieuze ingrepen zijn. We zullen in communicatie met De Watergroep blijven gaan. Vooral de hoofdleiding op de Overbroekstraat is al jaren een probleem. Ik vind het jammer dat op mijn brief destijds door De Watergroep niet geantwoord werd. Nu is er terug goede communicatie. Maar het zal een groot werk worden, dat al van in Berlingen begint. De Watergroep is de werken aan het inplannen.” De Eerste Schepen onderstreept dat De Watergroep rechtstreeks best aangesproken wordt bij problemen. “Het gemeentebestuur kan pas in actie komen als de Watergroep niets zou doen met de klachten van de burgers. Zij lezen Facebook niet maar geven wel snel gehoor aan officiële meldingen.”

De Watergroep reageert

“We hebben hierrond geen officiële klachten geregistreerd, maar dit komt uiteraard wel aan bod in contacten met onze gemeentelijke vennoten”, klinkt het bij De Watergroep. Woordvoerder Kathleen De Schepper: “Het aantal lekken ligt zowat op het gemiddelde binnen ons verzorgingsgebied. Er is geen stijgende trend.” De Schepper hoopt dat mensen snel problemen melden op hun website. En ze heeft daar een goede reden voor. “We hebben een uitgebreid programma lopen om het aantal lekken te beperken. We hebben ons investeringsprogramma voor leidingen opgetrokken van 35 tot 70 miljoen euro per jaar en we zetten in op een snel lekherstel, drukbeheer, het installeren van meer bemeterde zones in ons net en een proactieve lekopsporing via gespecialiseerde software. Met dit programma willen we het aantal lekken de komende jaren aanzienlijk terugdringen.” De Watergroep benadrukt dat snelle interventies een topprioriteit zijn. Als mensen iets merken kunnen ze best onmiddellijk een meldingsformulier invullen via de website.

https://www.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken/storing-melden