Wellen

Vrije tribune – Waarom N-VA Wellen een fusie wil

In Vrije Tribune kunnen mensen hun eigen mening, hun eigen standpunt verduidelijken en uitleggen. Vandaag is N-VA Wellen aan het woord, bij monde van hun fractieleider in de gemeenteraad, Gerry Briers.

Met open mond hebben wij het grote acteerwerk van onze burgemeester naar aanleiding van de brief van de gemeente Alken aanschouwd. Een sterk staaltje, want hoe kan je op 22 september nog zo een toneel spelen als de bewuste brief al op 15 september ontvangen is? Daar zitten 7 dagen tussen! Wij hebben in ieder geval het filmpje doorgestuurd naar de productiehuizen van ‘Familie’ en ‘Thuis’. Wie weet is er daar ook nog een grote toekomst voor haar weggelegd?

Met dit toneelstukje heeft ze natuurlijk alle aandacht afgeleid van waarover de brief in essentie ging. De essentie gaat natuurlijk niet over het ruilen of kopen van een lapje grond. De twee belangrijkste vragen werden compleet genegeerd. Is Wellen bereid om fusiegesprekken aan te gaan met Kortessem en Alken? Eventueel met een andere vierde gemeente? (ter info: inwonersaantal Diepenbeek: 19.076)

In tegenstelling tot wat Robeyns doet blijken, is zij niet bezig met Wellen en de Wellenaren, maar enkel met haar eigen postje(s). Bij een fusiegemeente van méér dan 20.000 inwoners zal ze immers door de decumul bij ‘Vooruit’ moeten kiezen tussen de sjerp en haar parlementszetel. Dit is pas plat politiek opportunisme! Dit blijkt ook uit het taalgebruik in de bewuste interviews: “Ik heb een brief gekregen…, mijn gemeente…, ik vind dat…, enz.” Het gaat om haar, enkel om haar en niet om het belang van de Wellenaar. Wij vragen ons dan ook af of haar reactie in de pers haar persoonlijk standpunt is, of dat van het schepencollege?

De uitgevoerde bestuurskrachtanalyse laat duidelijk zien dat de mogelijke fusie tussen de resterende drie gemeenten van het kanton Borgloon vele voordelen opbrengt voor Wellen en haar inwoners. Die voordelen weigert ze echter te erkennen en te benoemen. Dit bleek ook tijdens de laatste Wellense gemeenteraad (2 september 2021), waar er geen ruimte was voor debat en onze argumenten niet beantwoord werden.

We sommen ze nog eens kort op:

-minder politiekers (een besparing van 200.000,00 €/jaar bij aanvang, maar die loopt nog hoger op)

-schuldovername Vlaamse overheid (8.000.000 €/eenmalig)

-meer personeel per afdeling, meer specialisatie, meer mogelijkheden tot opvang afwezigheden, meer ruimte om glij-uren te organiseren voor het personeel

-krachten bundelen, bv op de technische dienst, beter materiaal, betere opleidingen

-meer slagkracht bij intergemeentelijk overleg

-genieten van elkaars sterke punten (zoals bv de infrastructuur speeltuin-zwembad-sporthal)

Om nog even in te gaan op een fusie met 3 of 4. Men liet hier op de vorige gemeenteraad uitschijnen dat een fusie met 3 niet voldoende zou zijn. Larie en apekool! Met drie zouden wij een fusiegemeente vormen van 27.469 inwoners. In vergelijking met het succes in Oudsbergen met ‘maar’ 23.520 inwoners zien we dan ook niet in waarom dit hier niet zou lukken. Het is zoals kiezen tussen zilver en goud op de olympische spelen. Indien goud niet (meer) mogelijk is, dan zou iedereen nog zeer tevreden zijn met zilver.

De reden waarom we dit geagendeerd hebben is dat wij vinden dat deze belangrijke beslissing dient besproken te worden op de gemeenteraad, waarna er in eer en geweten kan gestemd worden door de gemeenteraadsleden in het belang van Wellen en de Wellenaren. Dit kan en mag zeker niet door één persoon worden beslist. Zowel de burgers als de besturen rondom ons hebben het recht om eindelijk het standpunt van Wellen in deze saga te kennen.

In het beste geval kan in de loop van het proces ook de mening van de Wellenaar gevraagd worden. N-VA Wellen is in ieder geval voor. Uit onze eigen ‘bevraging van de burger’ blijkt immers dat de Wellenaar heus wel beseft dat een fusie met de omliggende buurgemeenten positief voor onze gemeente kan zijn. Van honderden stemmen, werd, tot op vandaag, slechts één neen-stem ontvangen. De burgers beseffen dat Ulbeek, na de fusie met Wellen, ook gewoon Ulbeek is gebleven en dat Wellen ook altijd Wellen zal blijven.

N-VA Wellen is de stuwende politieke kracht in het dorp om Wellen op termijn meer slagkracht te geven. “Wellen zal Wellen blijven, ook na een fusie”, zegt raadslid Briers.