Wellen

Wellen onderzoekt mogelijkheden voor gevleugelde zebrapaden

Op voorstel van de Wellense Open VLD gaat de gemeenteraad unaniem akkoord om na te gaan of er bij de aanleg van oversteekplaatsen voor voetgangers gekozen kan worden voor gevleugelde zebrapaden.

“Gevleugelde zebrapaden zorgen voor meer verkeersveiligheid voor de voetgangers”, vertelt Marc Weeghmans (open VLD). “Deze vallen beter op voor automobilisten en dragen zo bij tot een betere bescherming van zwakke weggebruikers. In de eerste plaats denken voor de uitvoering aan de schoolomgeving in de Bloemenstraat, vermits die gaat heraangelegd worden, zodat dit een uitgelezen kans is.”

Gevleugeld betekent verlengd

Door een gevleugeld zebrapad stopt het verkeer vroeger en krijgt het meer overzicht op de oversteekplaats. Kortom, veiliger voor de voetganger. Vlak voor en naast een vrachtwagen zit een dodehoek. De zichtbaarheid van de bestuurder is hier beperkt. Bij zebrapaden kan deze dus vaak niet zien of het zebrapad al vrij is en het dus veilig is om door te rijden. Vooral bij schoolomgevingen is dit een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer bijvoorbeeld schoolkinderen aansluiten bij een groep die al aan het oversteken is op een zebrapad, kan dit door de dodehoek aan de voorkant van de vrachtwagen gevaarlijk worden. Vias Institute schat dat er jaarlijks gemiddeld 50 dodehoekongevallen gebeuren waarbij fietsers of voetgangers in aanraking komen met een vrachtwagen. Een “gevleugeld zebrapad” is een zebrapad dat verlengd wordt tegen de rijrichting in.

Meerderheid gaat mee in het voorstel

Schepen van Verkeer Kristien Treunen (CD&V) gaat mee in het voorstel van de oppositie. “We gaan principieel akkoord om het te onderzoeken. Uiteraard is dit een goed voorstel. Maar we gaan wel goed moeten kijken of en waar het echt zin, nut gaat hebben, want dat is niet altijd overal zo.”