Wellen

Wellens burgemeester vraagt om begrip voor annulering gemeenteraad *** Corona update Wellen

De burgemeester van Wellen, Els Robeyns (Vooruit), vraagt aan de gemeenteraadsleden om begrip voor de annulering van de gemeenteraad van de maand mei. De oppositie had daar gisteren haar beklag over gedaan. “Het was geenszins onze bedoeling om voor ongerustheid te zorgen. De grote dossiers komen eraan maar vragen wat meer voorbereidingstijd”, verdedigt de burgemeester haar beslissing.

“Het is allerminst de bedoeling om raadsleden hun rechten te ontzeggen”, steekt Robeyns van wal. “We zijn volop grote dossiers aan het voorbereiden. Tegen de raad van juni zullen die klaar zijn. Uiteraard begrijpen we dat er vragen zijn waarvan het antwoord niet tot de gemeenteraad van juni kan wachten. Deze vragen kunnen steeds gesteld worden, bij voorkeur via e-mail, en er zal zo spoedig mogelijk op geantwoord worden.”

De burgemeester geeft zelf alvast enkele antwoorden op vragen die gisteren bij de oppositie naar boven kwamen. Een overzicht.

Bloemenstraat

Zo worden er vragen gesteld over de Bloemenstraat, de kermis en de braderie. De burgemeester reageert: “Wat de Bloemenstraat betreft kunnen we alvast meedelen dat het dossier nu gefinaliseerd wordt op basis van de input van de infovergadering. Dit dossier wordt in juni voorgelegd aan de gemeenteraad en zal dan besproken worden. En wat de kermis betreft kunnen we al laten weten dat we momenteel nog geen uitsluitsel kunnen geven. Het ministerieel besluit dat de voorwaarden voor de versoepelingen bepaalt wordt ten laatste 9 juni verwacht. Pas dan zal er een definitieve knoop kunnen worden doorgehakt. De huidige besmettingscijfers die in onze gemeente zeer hoog liggen zouden dit vandaag alleszins niet toelaten. Bovenop de voorwaarden zullen zij alleszins ook moeten dalen.” Els Robeyns laat tenslotte weten dat de organisatie van de braderie momenteel bekeken wordt door de middenstand.

Hoge coronacijfers in Wellen

De burgemeester toont zich ook bezorgd over het aantal coronabesmettingen in haar gemeente. Robeyns: “De huidige golf van coronabesmettingen van Wellen zijn terug te brengen naar één van de lagere scholen. In overleg met alle betrokken partijen hebben we steeds preventief alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen zoals de sluiting van scholen en van de buitenschoolse opvang, het opzetten van een testing voor alle schoolkinderen en het stopzetten van de buitenschoolse activiteiten.”

De burgemeester kondigt aan dat aanstaande maandag er nogmaals een beperkte testing georganiseerd. “Op Pinkstermaandag gaan we een 80 à 90 leerlingen en leerkrachten van de vrije basisschool ’t Laantje in Ulbeek testen en ook wordt er een testing georganiseerd bij de kinderen en het personeel van de buitenschoolse opvang.” Mogelijk komen daar nog een aantal nieuwe besmettingen aan het licht.

En de burgermoeder besluit met een oproep: “Ik wil alle Wellenaren oproepen om waakzaam te zijn. Als iedereen de quarantaineregels naleeft en de coronamaatregelen goed opvolgt, dan kunnen de cijfers binnen de veertien dagen onder controle zijn. Dinsdag is er opnieuw overleg met de crisiscel om te kijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn.”