Wellen

Wellense gemeenteraad geeft groen licht voor grondruil te Oetersloven

De gemeenteraad heeft vrijdagavond meerderheid (Vooruit en CD&V) tegen oppositie (Open Vld, N-VA en VAW) haar goedkeuring gegeven aan de grondruil in de Oeterslovenstraat ter hoogte van Canadawinning. Het schepencollege kan beginnen met de opmaak van een bestek, de vergunningsaanvragen regelen en het zoeken van aannemers. De oppositie ziet echter geen heil in de komst van de uitkijktoren.

Op de gemeenteraad lag de grondruil ter stemming, waarbij een landeigenaar zijn stukje inruilt voor het gemeentelijk stukje grond naast de hoeve Canadawinning, het hoogte punt te Oetersloven. Zowel de burgemeester als de oppositiepartijen herhaalden hun standpunten over het nut van een uitkijktoren. Burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) vindt de te bouwen uitkijktoren een mooie extra troef voor het toerisme in Wellen. De argumenten van verkeersoverlast en de schending van privacy kunnen Robeyns niet overtuigen. “Uiteraard is het niet de bedoeling dat de automobilisten naar daar worden gelokt”, gaf ze ons gisteren al mee. “We zullen zeker de bekommernissen van de buurt ter harte nemen en zorgen voor oplossingen waar mogelijk.”

Verzet

Vraag is natuurlijk of er werkelijk een probleem van privacy gaat zijn. De nieuwe toren ligt een stukje lager met toch een machtig vergezicht. Architecturaal kan een ingreep ervoor zorgen dat de paar huizen die eventueel in het vizier komen, toch niet bekeken kunnen worden vanop de toren. De studenten hebben die oefening in hun ontwerp reeds gemaakt aan de zijde van de Canadawinning. Toch klonk er gisteren verzet vanop de oppositiebanken. De raadsleden van Open Vld Wellen – de partij die zich al maanden fel verzet tegen de komst van de toren – klinken zeer kritisch. “Uit respect voor de buurt zijn we tegen, maar ook omwille van de grote impact op de gemeentelijke financiën. Die impact is mogelijks zelfs nog groter door de onzekerheid over de subsidies vanuit de provincie. Dat budget kan veel beter besteed worden aan een betere dienstverlening en meer en betere infrastructuur voor onze verenigingen.” Open Vld stemde gisteren ook specifiek tegen de grondruil. “Zoals uit de petitie blijkt is er geen draagvlak in de buurt. De gemeente zal dus bijkomende kosten maken zonder garantie dat het project gedeblokkeerd raakt. Die toren dreigt zo een bodemloze put te worden. Dat is geen goed bestuur”, besluiten de raadsleden.

Ook N-VA en VAW zien de toren liever niet verschijnen, en willen de financiële middelen die dan vrijkomen besteden aan electrische laadpalen op het Wellense grondgebied.

Tekst en uitleg bij de metalen toren, bedacht door de studenten van de UHasselt