Wellen

Wellense N-VA vindt acteerwerk en rookgordijn van burgemeester Robeyns grotesk

De voorbije dagen focusten de grote media, bespeeld door Els Robeyns, op een grondruil tussen Wellen en Alken om een fusie te kunnen realiseren. “Met verbazing hebben we kennis genomen van het grote acteerwerk van de burgemeester van Wellen, naar aanleiding van de brief die de gemeente Alken heeft gestuurd naar de gemeente Wellen in het kader van mogelijke fusiegesprekken”, reageert de Wellense N-VA.

Burgemeester Robeyns verklaarde voor de ‘grote media’ dat ze nooit zou ingaan op een voorstel van buurgemeente Alken om een stukje grond te ruilen zodat Alken rechtstreeks aan Kortessem zou kunnen grenzen. “Voor alle duidelijkheid, N-VA Wellen staat absoluut niet achter de hertekening van de gemeentegrenzen via bijvoorbeeld een grondruil. Dat was een ietwat vreemde vraag, maar zeker niet de essentie van de opgestelde brief van burgemeester Penxten”, steekt raadslid Gerry Briers (N-VA) van wal. Briers benadrukt wat er in de media werd verzwegen. “Over de belangrijkste vragen in de brief wordt er niet gesproken: is Wellen bereid om fusiegesprekken aan te gaan met Kortessem en Alken? Eventueel met Diepenbeek? Deze vragen zijn opgegaan in het rookgordijn van Els Robeyns.”

Alles voor het behoud van de sjerp

Briers is niet te spreken over de houding van de Wellense burgemeester. “In tegenstelling tot wat mevrouw Robeyns laat uitschijnen, is zij niet bezig met Wellen en de Wellenaren, maar enkel met haar eigen postjes. Bij een fusiegemeente van méér dan 20.000 inwoners zal Robeyns immers moeten kiezen tussen de sjerp en haar parlementszetel. De kans dat zij opnieuw burgemeester kan worden, in een grotere (fusie)gemeente, is onbestaande. Dit is pas plat politiek opportunisme! Het gaat om haar, enkel om haar en niet om het belang van de Wellenaar. Het gaat om haar sjerp.”

Gerry Briers houdt de moed erin. Hij krijgt veel steun van Wellenaren en voelt aan dat zijn dorpsgenoten ook inzien dat op termijn Wellen zo alleen niet verder kan. Briers: “De uitgevoerde bestuurskrachtanalyse laat duidelijk zien dat de mogelijke fusie tussen de resterende gemeenten van het kanton Borgloon juist wel vele voordelen opbrengt voor Wellen en haar inwoners. Die voordelen weigert Robeyns echter te erkennen en te benoemen. Dit bleek ook tijdens de laatste Wellense gemeenteraad (2 september 2021), waar er geen ruimte was voor debat en onze argumenten niet beantwoord werden.”

Gemeenteraad beslist

Briers pleit eveneens voor een meer democratische aanpak. “Dergelijke belangrijke beslissingen, over een mogelijke fusie, dienen besproken te worden in de Wellense gemeenteraad, waarna er in eer en geweten kan gestemd worden door de gemeenteraadsleden voor het belang van Wellen en de Wellenaren. Dit kan en mag zeker niet door één persoon worden beslist. De mening van de Wellenaar wordt best gevraagd via een volksraadpleging.”

Slechts één neen-stem

N-VA deed een bevraging. “Daaruit blijkt dat de Wellenaar heus wel beseft dat een fusie met de omliggende buurgemeenten positief voor onze gemeente is. Van honderden stemmen, werd, tot op vandaag, slechts één neen-stem ontvangen. De burgers beseffen dat Ulbeek, na de fusie met Wellen, ook gewoon Ulbeek is gebleven en dat Wellen ook altijd Wellen zal blijven”, besluit Briers.