Wellen

Wellense N-VA wil dat gemeentebestuur zich burgerlijke partij stelt in de zaak van de jonge das

N-VA Wellen zal vanavond op de gemeenteraad erop aandringen dat de gemeente Wellen zich burgerlijke partij stelt in de zaak van de das. De partij vraagt om een sensibiliseringscampagne op te zetten en een dassenfamilie te laten uitzetten.

“Het recente voorval noopt ons ertoe om goed na te denken hoe we omgaan met dergelijke feiten”, steekt Gerry Briers van wal. “Het incident dat zich heeft voorgedaan betrof een jonge das, vermoedelijk afkomstig van de nieuwe dassenburcht op de Langenakker. Wij onderstrepen dat het proces niet in de media gevoerd mag worden. Daarnaast is het zo dat de das een beschermde diersoort is en alle bescherming verdient. Daarom zullen we vanavond op de gemeenteraad aan de burgemeester vragen dat de gemeente zich burgerlijke partij stelt.”

Signaal

Raadslid Briers wil de burgemeester ervan overtuigen dat door een burgerlijke partijstelling Wellen twee vliegen in één klap slaat. “Op die manier kan ons gemeentebestuur het dossier op de voet blijven volgen, en geeft ze een signaal dat ze de bescherming van de natuur ter harte neemt.” Verder hoopt men bij N-VA dat de gemeente aan het Natuurhulpcentrum wil vragen of er een dassenfamilie kan uitgezet worden in het Wellense. Tenslotte dringt de partij erop aan een sensibiliseringscampagne op te starten over alle beschermde diersoorten die op het Wellense grondgebied leven.