Wellen

Wellense schepen Treunen voor Leefmilieu doet haar verhaal over de witte abeel: “Dit is een gedeelde bezorgdheid van ons allemaal!”

Schepen voor Leefmilieu Kristien Treunen (CD&V) bijt van zich af na het lezen van ons stuk over de witte abeel. De boer die de aanvraag deed kreeg een kapvergunning maar dat is ‘on hold ‘ gezet. Er is veel commotie rond. “Waarom kan er niet gewoon in gesprek gegaan worden in plaats van deze heisa”, vraagt de schepen zich af. “De witte abeel is een bezorgdheid van ons allemaal!” Treunen doet haar verhaal.

Schepen Treunen ontving op 7 december 2020 een aanvraag voor het kappen van een zilverwilg, een eik en een meidoornhaag. Ze wil dat mensen het hele verhaal kennen en steekt van wal: “In zo’n geval is het advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) vereist. ANB adviseert om beide bomen te kappen en te vervangen door twee hoogstambomen. In haar beslissing treedt het Schepencollege het advies van ANB grotendeels bij. Zij neemt het advies over, en vraagt zelfs een groter plantformaat voor de opnieuw aan te planten bomen (plantformaat 18/20). In realiteit dienden de her aan te planten bomen 3 maal zo groot te zijn dan vereist door ANB”, aldus Treunen. De schepen laat op 1 maart de beslissing bekend maken op een houten palet vlakbij de bomen.

’t Bokje geeft een seintje

Twee weken later krijgt Treunen een verontrustend bericht van een lid van natuurvereniging ’t Bokje. Schepen Treunen: “Die persoon wist te vertellen dat het niet om een zilverwilg ging, maar wel om een witte abeel. De boom zou, in tegenstelling tot wat er in de aanvraag werd vermeld, geen gebreken vertonen. Het kon volgens hem aldus niet zijn dat ANB ter plaatse was geweest.” De schepen is gealarmeerd. “Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met ANB en de betrokken adviesverlener geconfronteerd met voorgaande opmerkingen. Aangezien ik bevestiging kreeg van ANB dat zij inderdaad niet ter plaatse waren geweest, heb ik onmiddellijk opdracht gegeven om de aanvrager in kwestie te verwittigen dat hij in geen geval mocht overgaan tot kapping. De beroepstermijn was immers nog lopende. En gelet op deze bijkomende informatie achtte ik het noodzakelijk dat alles zou worden gedaan om een eventuele kapping te vermijden”, aldus de schepen.

In beroep

Inmiddels ligt het dossier bij de provincie omdat er beroep werd aangetekend tegen de beslissing. De deputatie zal in eerste instantie nagaan of het beroep ontvankelijk is. Het college zal om advies worden gevraagd in de beroepsprocedure. De schepen heeft daar belangrijk nieuws over: “Hoewel het ongebruikelijk is dat het college in beroep tegen zijn eigen beslissing ingaat, stel ik toch voor dat het college aan de deputatie zal bevestigen dat zij er verkeerdelijk is van uitgegaan dat ANB ter plaatse is geweest. Wij adviseren dat een erkend deskundige de gesteldheid van de boom dient te controleren. Aangezien ANB niet ter plaatse is geweest, kan zij zich immers niet uitspreken over het al dan niet aanwezig zijn van gebreken.”

Waardevolle landschappelijke elementen

Schepen Kristien Treunen onderstreept tenslotte dat ze leefmilieu en waardevolle landschappelijke elementen wel degelijk ter harte neemt. “Ik wil benadrukken dat de gemeentelijke diensten over de nodige technische en deskundige kennis beschikken om milieugebonden dossiers grondig  te behandelen. Alles kan uiteraard altijd beter, maar wij zijn hier door een adviserende en deskundige instantie op het verkeerde been zijn gezet.” En ze besluit: “Positief aan dit alles is dat er over de partijgrenzen heen een gedeelde bezorgdheid is over onze leefomgeving. Ik roep nogmaals de raadsleden op om op een constructieve manier samen te werken in plaats van elkaar met de vinger te wijzen. Dit laatste brengt ons immers nergens.”

Het dossier wordt vanavond aangekaart op de gemeenteraad, live te volgen vanaf 20 uur via mia cuppens – YouTube