Wellen

Zal Wellens bestuur haar geplande investeringen realiseren?

De meerderheid van Vooruit en CD&V legden op de gemeenteraad een resem investeringen op tafel. “Maar wat komt daarvan in huis? Er is quasi niets gebeurd na 9 jaar burgemeesterschap van Els Robeyns,” zei Gerry Briers na afloop van de laatste gemeenteraad aan de redactie van Haspengouw Nieuws. “Nu duiken er plotseling veel plannen op…maar wie gaat dat betalen?”

Wellen – 04/01/2022

Als we dit schrijven zit Wellen alweer halverwege de tweede legislatuur (2019-2025) met Vooruit en CD&V, een coalitie geleid door burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB). Wat is de bestuursmeerderheid de komende drie jaren nog van plan tot aan de verkiezingen van oktober 2024?

Burgemeester Robeyns stak op de gemeenteraad van wal met de actiepunten voor de komende drie jaren. Er ligt een lange lijst van klaar van wat ze wil realiseren: de volksraadpleging (fusie), een nieuwe zaal de Meersche, het standbeeld op de rotonde, de herinrichting van de Bloemenstraat en de Bosstraat, de uitkijktoren te Oetersloven, de aanwerving van nieuw personeel, een kernversterkend project en de verhuis van het containerpark. Er zitten ook kleinere maar best wel leuke zaken in het pakket. Zo wil het bestuur het gebruik van de Buzzy Pass stimuleren door 25% ervan te betalen voor elke burger. Het bestuur tekent in op Froep, het Limburgse project dat elke schooldag voor een extra portie gezond op school zorgt viel bij de raadsleden in de smaak.

De burgemeester zette het meerjarenplan uiteen met vele tientallen actiepunten

Kritiek door maar ook OP de oppositie

De burgemeester beantwoordde nadien de vele vragen van vooral Open VLD over het financiële plaatje, de aangepaste meerjarenplanning. De andere twee oppositiepartijen trokken de haalbaarheid en de geloofwaardigheid van het bestuurskabinet sterk in twijfel. Voor de partij Voor Alle Wellenaren (VAW) heeft Robeyns de afgelopen 9 jaar quasi geen geplande investeringen gerealiseerd. Toen Gerry Briers (N-VA) aangaf dat hij zo zijn twijfels had over de haalbaarheid van de plannen omdat dat op termijn voor de gemeente onbetaalbaar wordt, reageerde de burgemeester. “Wij kunnen onze problemen zelfstandig oplossen. Wij hebben onze financiële middelen. Wellen kan verder zonder anderen.” Schepen Treunen (CD&V) vulde aan en vroeg de oppositie om geduld. “Alles heeft zijn tijd nodig; dat weten jullie. Waarom ben je altijd zo negatief als het gaat om onze werking”, sneerde ze naar Briers. Waarop deze reageerde: “Ik sta verstomd over de negatieve houding van de meerderheid ten opzichte van mijn opmerkingen over de wijzigingen van de meerjarenplanning. Men doet alsof wij hopen dat het misloopt om alzo ons gelijk te halen dat de gemeente niet meer werkt. Welnu, als jullie effectief gaan realiseren wat ik hier aan plannen hoor voor de komende drie jaar dan zullen we bij de eersten zijn om dit toe te juichen.”

Overbelast

Benny Maes (VAW) stelde vast dat er alweer onvolledige tabellen en cijfers worden gepresenteerd. “We willen de juiste cijfers. Het werkt niet meer omdat de mensen overbelast zijn. Jarenlang heeft men hier in Wellen bespaart op personeel, en de gevolgen zijn in dit meerjarenplan pijnlijk zichtbaar”, zucht Maes.

Extra personeel

Uit het meerjarenplan blijkt nu dat burgemeester Robeyns extra personeel gaat aanwerven. “Dat blijkt uit de bestuurskrachtanalyse”, aldus de burgemeester. Raadslid Briers geloofde zijn oren niet: “Meent u dat nou ? U hebt dus 8,5 jaar de kop in het zand gestoken en gedaan alsof er geen problemen waren. Had de meerderheid echt eerst de bestuurskrachtanalyse nodig om te ontdekken dat we met een personeelstekort zitten? Heel het dorp weet dat al jaren. Jullie gaan nu vlug 4 leidinggevende functies aanwerven, maar voor die ingevuld en ingewerkt zijn, zullen we al vlug weer 6 maanden tot een jaar verder zijn. En dat is te laat. Politiekers met een langetermijnvisie blijven toch een zeldzaamheid”, beet Briers Robeyns toe.

Nipt goedgekeurd

Bij de stemming over het meerjarenplan stemden de 2 raadsleden van VAW tegen. N-VA en Open VLD onthielden zich waarmee ze blijkbaar de meerderheid wat krediet willen geven. Het Meerjarenplan werd heel nipt met 10 op 19 zetels goedgekeurd. Of en hoeveel de burgemeester van het MJP gaat kunnen realiseren zou wel eens mee bepalend kunnen zijn voor een al dan niet doorstarten naar Robeyns III in 2024. De andere bepalende factor is het fusieverhaal. Daarover binnenkort meer.

Wissel bij VAW

In de staart van de gemeenteraad werd Fabienne Vamuysen (VAW) uitgewuifd. Het was haar laatste gemeenteraad. Zij betreurt het dat in die drie jaar dat ze zetelde de burgemeester nooit eens de ideeën van de oppositie goed heeft gevonden. Vanmuysen wordt in januari opgevolgd door VAW-partijgenoot Willy Bex.