Haspengouw Nieuws

Wilde hamster met uitsterven bedreigd in Haspengouw

In Widooie (Tongeren) is een project om de wilde hamster te redden mislukt. Beschermingsprogramma’s voor de bever of de boomkikker wierpen vruchten af, maar voor de wilde hamster wil het maar niet lukken.

In Widooie werd op een oppervlakte van vijftig hectare geprobeerd de zieltogende hamsterpopulatie nieuw leven in te blazen. Daarvoor werd gemikt op landschappelijke ingrepen en andere landbouwtechnieken om het knaagdiertje beschutting te bieden tegen de predatoren. Bovendien werden in 2019 42 exemplaren uitgezet, afgelopen jaar volgden er nog eens 56. Dat kon het tij niet keren.

Opgegeten

Van de 22 dieren die dit jaar een zendertje meekregen heeft geen enkele het overleefd. “Ze worden opgegeten”, zucht Inge Nevelsteen. “Dat is normaal, de hamster is een prooidier. Maar hier lijkt hij niet op te kunnen tegen de overmacht van de roofdieren.” Nevelsteen is de ‘hamstercoördinator‘, van het ­Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren dat het SBP op het terrein mee realiseert. “De vrouwtjes kregen te weinig jongen: een tot drie terwijl er dat vijf à zeven zouden moeten zijn. Hoe dat komt? ‘We hebben er het raden naar. Op een recent congres over de hamster gaven mijn buitenlandse collega’s toe het ook niet te weten. Bij de start van het project dachten we dat het dier vooral dekking nodig had en dat er voldoende eten was. Nu begin ik daaraan te twijfelen. Ik vestig mijn hoop op de nakomelingen. Als die wilder worden, nemen hun overlevingskansen hopelijk toe.”

Soortenbeschermingsprogramma’s werden in 2015 gelanceerd en er zijn er nu 21 van. Ze worden telkens voor vijf jaar uitgerold. Er zijn er onder meer voor de bever, de hamster, vleermuizen, verschillende kikkersoorten en vissen.

De programma’s kennen een wisselend succes. Die voor pakweg de boomkikker, de bever en de gladde slang halen behoorlijke resultaten. Andere slagen daar minder in. De wilde hamster is het meest frappante voorbeeld.